← Tilbage til reden

Her linkes løbende til et udvalg af artikler, hæfter og brochurer, som Moeves eksperter står bag eller har bidraget til.
Publikationerne er i stort omfang frit tilgængelige.

artikler

“Resilience for Innovation projects in the Education sector”, R. Lamscheck-Nielsen, 2023, paper presented at the international conference EDULEARN 2023, Spain

“Didactics in the age of robot technologies, Lamscheck-Nielsen & Majgaars, presented at Austrian research conference BBFK, published in the proceedings of BBFK 2021, wbv Publikation, 2022

Analysis “The needs of the NEETs and the needs of the professionals”, R. Lamscheck-Nielsen, 2020, quality-assured by researchers from Hamburg University

“ROBOdidactic 2.0 – the journey and perspectives of a tech-didactic model”, R. Lamscheck-Nielsen and G. Majgaard, 2020, article presented at the international conference “Creative Learning Environment”, Slovenia

“Digital Literacy and Course Design”, Gunver Majgaard and Regina Lamscheck-Nielsen, article presented at ECEL, 2019

“In-company learning outcomes – formulation and practice”, Regina Lamscheck-Nielsen, conference paper for VET conference “Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Social Dimensions and Participation”, 16-18 August 2017, Rostock, Germany, published in Conference proceedings “Social Dimension and Participation in VET”, p. 269

“Innovation projects and programs in VET”, Regina Lamscheck-Nielsen, conference paper for VET conference “Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Social Dimensions and Participation”, 16-18 August 2017, Rostock, Germany, published in Conference proceedings “Social Dimension and Participation in VET”, p. 160

“Hvis jeg skal kunne gøre en forskel”, Regina Lamscheck-Nielsen, i tidsskriftet Dansk Projektledelse, nr. 3/2016

“Country study Denmark”, 2014-2015, by Regina Lamscheck-Nielsen, as contribution to the research project ´Development of national vocational qualification and training standards – A European comparison of stakeholders, processes and design´, Federal Institute for Vocational Education and Training, Germany, 2015-2017

“Learning goals for in-company training: Formulation and Practice”, 2016, Lamscheck-Nielsen, paper for symposium NordYrk 2016

Unge på tværs, Nordisk Kunnskapsbank, juni 2015

”Udsyn og perspektiv – om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat”, 2015, Bystrup Holm og Magnussen, med omtale af “God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne”, Lamscheck-Nielsen.
“Weitblick und Perspektive – über den Internationalen Innovationsfonds der Berufsausbildungen”, 2015, mit Darstellung von “Gute Praktikausbildung in den Berufsausbildungen”, Lamscheck-Nielsen.

“Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne”, Lamscheck-Nielsen og Mulvad, Læsepædagogen, nr. 4, 2014

“Between free will and free wheel” – conclusions from observations in Danish youth education, 2012, Liwen Zhu

“Professional development opportunities for in-company trainers”, about ´TrainerGuide´, endorsed as one of the 13 “most outstanding initiatives in Europe”, CEDEFOP, 2010

“Husk mobilen – du skal lære noget”,  Lamscheck-Nielsen og Jakobsen, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 6,  2009

“TrainerGuide – ein webbasiertes Tool für ausbildende Fachkräfte in Dänemark”, Juni 2008, BIBB BWP

hæfter, brochurer, foldere
online: interaktive modeller og vidensressourcer
Her nævnes andet end den videns- og erfaringsopsamling, der er foretaget i anledning af projekter. For projektsites se her.

  • Den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik som app, med illustrerende AR-elementer, konkretiserende videoberetninger og undervisningsforløb, med faglige referencer og vejledninger, m.m. Kan downloades fra Playstore (2020) og Appstore (2021).
  • Interaktivt online værktøj til selveevalering af erhvervsparathed hos udsatte unge (April 2020): Erhvervsparathed – en selvevaluering i dialog; interactive online tool for self-evaluation of vocational maturity (Jan. 2021)
  • Guideline on designing individualized learning in VET, Quality Map, web app 2015, edited by Lamscheck-Nielsen
  • Vejledningsapp “Gør en forskel med it”, til 13-15-årige piger, web app 2013, edited by Lamscheck-Nielsen, UU DANMARK
  • ´Scor´ dig selv´ implementeringsmodel for vedvarende projektresultater, 2011, masterafhandling RUC, Lamscheck-Nielsen
  • Evalueringsmodel for elevers kompetencer og udvikling i skolepraktikken, 2010, MS Excel
  • Motivationspædagogik, Brug for alle unge (tidl. Integrationsministeriet), 2009, redigering af fagtekster v/ Lamscheck-Nielsen