Nyhederne er typisk plukket fra:

ARducation event at IWDK 2021

7th May: Moeve facilitates the online event “ARDUCATION – BUSINESS EDUCATION WITH AUGMENTED REALITY” at Internetweek Denmark 2021.
The experts will present innovative AR-technology as well as new AR-teaching practice in vocational education.

Lecture about vocational maturity

March 2021: Vocational consultant Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, contributes to TAMK’s international week 2021 – a multidisciplinary international week.
Regina will give a lecture with expertise and exchange on vocational maturity.

Brochure: Youth in transition

Jan. 2021: A new brochure presents the outputs from the European project “Youth in transition”.
The outputs form a coherent concept, containing findings from empirical data and desk research, as well as models, methods and tools emerging out of practice-based work with NEETs and professionals in Denmark, Iceland and Slovenia.

ROBOdidaktik i Playstore og Appstore

Jan. 2021: Den teknologi-didaktiske model er også udgivet som app, illustreret med Augmented Reality elementer, konkretiseret med videoberetninger og undervisningsforløb, forsynet med en vejledning og referencer m.m.
Videreudviklingen fortsætter i 2021 – det glæder vi os til!

Vocational Maturity: now also in English

Jan. 2021: The tool for self-evaluation of vocartional maturity has been testet and implemented in Denmark, Iceland and Slovenia. The process and the products have been quality assured by researchers from The University of Hamburg.
A generic version in English has recently been published.

Analysis: NEETs and professionals

Dec. 2020: The analysis, “The needs of the NEETs and the needs of the professionals”, was elaborated as one of the intellectual outputs of the European Erasmus KA2 project “Youth in transition” (YIT), October 2018 – March 2021. By identifying models, methods and new practice, YIT has contributed to scaffolding the most vulnerable sub-group of the NEETs on their pathways.

Youth in transition towards vocational maturity

Dec. 2020: International guests are invited to join the English track at the web-conference “Youth in transition”, 20th Jan. 2021.
Findings from an analysis about NEETs and professionals are outlined in a presentation, and the guests can relate to vocational maturity in an interactive workshop.

Presenting ROBOdidatic

11th Nov. 2020: Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, presents her paper “ROBOdidactic – the journey and perspectives of a tech-didactic model” at the international conference “Creative Learning Environment”, Slovenia.
Teachers from the Vocational High School Svendborg contribute with innovative cases from their teaching practice.

Danish Entrepreneurship Festival 2020

Nov. 2020: Også i år bidrager Moeve ved Danish Entrepreneurship Festival, denne gang med vurdering af ungeidéer for Projekt Edison. Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6.-7. klasse.
De unges pitches bedømmes i år på fysisk afstand, men ikke mindre involverende i det virtuelle konkurrenceunivers.

Unge med kant – brochure

31. okt. 2020: Brochuren “Unge med kant” gengiver erfaringer, modeller, metoder og værktøjer til individuelle forløb for udsatte unge.
Materialerne retter sig mod fagprofessionelle og ledere i rammerne af de Kommunale Ungeindsatser (KUI) og i kædeansvaret sammen med KUI for de unge.

Unge med kant Syd: slutkonference

30. okt. 2020: Projektet Unge med kant Syddanmark blev afsluttet med et stærkt program, formidlet på en web-konference d. 29. okt.
De fagprofessionelle fra Vejle og Tønder har hjulpet 90 unge videre på deres vej henimod uddannelse/job ,og samtidig bidraget til et sammenhængende koncept for arbejdet med de mest udsatte unge.
Moeve har stået for projektledelse og faglig opsamling.

Unge med kant: toolbox åbner

24. juli 2020: Nye modeller, metoder og værktøjer til arbejdet med udsatte unge: Fagprofessionelle, ledere og unge i de 3 projekter Unge med kant i Hovedstaden hhv. i Syddanmark samt Youth in transition, har bidraget med deres erfaringer og ekspertise.
Moeve har stået for tværorganisatorisk opsamling og forarbejdning, imens forskere har kvalificeret og kvalitetssikret processerne og produkterne.